Diensten

Wat doen wij
Onze missie is: “Betrouwbare ondersteuning van het ondernemerschap”.

Aan deze missie geven wij inhoud door het verlenen van diensten op het gebied van de financiële informatieverzorging en –verstrekking aan organisaties en instellingen.

In een notendop bieden wij de volgende diensten aan:
  • Rapporteren
  • Analyseren
  • Leidinggeven
  • Organiseren
  • Registreren
  • Adviseren

Rapporteren
U als ondernemer pur sang kent natuurlijk de resultaten reeds aan het einde van een financiële periode. Toch is de periodieke rapportage steeds weer een ijkmoment van uw prognoses en veronderstellingen. Aan deze belangrijke informatie mag u dan ook best eisen stellen. Onze wetgever doet dit trouwens ook. Wij verzorgen voor u, afhankelijk van uw wensen, per maand, kwartaal, halfjaar of jaar de consolidatie en rapportage conform uw eisen en rekening houdend met wet- en regelgeving.

Analyseren
Data, data en nog eens data wordt vastgelegd in uw systemen middels de diverse administratieve processen. De historie vastleggen is belangrijk, echter historische data omzetten in stuurinformatie voor toekomstige ontwikkelingen nog belangrijker. Op zoek naar wegen voor data-ontsluiting? Wij helpen u op weg door het vaststellen van uw wensen, beslisindicatoren, gebruik juiste tools, etc. Het doel is dat uw organisatie uiteindelijk zelf in staat is de stuurinformatie in rapportvorm ter beschikking te stellen.

Leidinggeven
Tijdelijk verfrissende of vervangende aansturing nodig van uw administratieve afdeling(-en)? Voor een organisatie is het van belang dat er optimaal gebruik gemaakt wordt van de capaciteiten van de medewerker. Dan ontstaat het optimum tussen taak en werkbevrediging. Onze stijl van leidinggeven is medewerker afhankelijk. Indien coachend leiderschap toepasbaar is, dan wordt hieraan de voorkeur gegevens.

Organiseren
Jaarlijks besteedt uw accountant tijd aan de beoordeling van de betrouwbaarheid van uw administratieve organisatie. Het is immers één van de bases voor het verkrijgen van een goedkeurende verklaring. Ooit aan gedacht deze beschrijving zelf ter hand te nemen of te updaten? Samen met u maken wij een plan voor de beschrijving van de administratieve organisatie (AO) en interne controle (IC) waarbij het actueel zijn niet in gevaar komt en u beslagen ten ijs komt bij uw accountant.

Registreren
Heeft u problemen met de (wijze van) vastlegging van de boekingen in uw administratie? Houdt u er ook van vandaag geleverd, gefactureerd en geregistreerd? En wat dacht u van een openstaande posten overzicht die actueel is? Een Btw-aangifte die tijdig ingediend wordt, zonder fileproblemen in de vastlegging van de benodigde boekstukken? Wij bieden u de helpende hand in de verzorging van uw administratie.

Adviseren
Heeft u als directie behoefte aan een sparringpartner bij belangrijke investeringen, liquiditeitsvraagstukken, alledaagse juridische, fiscale en verzekeringsaangelegenheden, (her-)inrichting van uw organisatie, jaarlijkse begrotingscycli, managementrapportages, etc.? Schroom niet ons te benaderen. Dankzij een jarenlange ervaring als controller in een profit organisatie kunnen wij u in een spiegel laten kijken of kennen we in zeer specifieke situaties de wegen of specialisten voor de betreffende aangelegenheden.